Als vrijwilliger ben ik al jaren actief voor de Botanische tuin Dr. Costerus in Hilversum, sinds 2019 ook als algemeen bestuurslid. Vrijwilligers en donateurs ontvangen op gezette tijden een tijdschriftje vol botanische wederwaardigheden en tuintips. In samenwerking met vormgeefster Sanne van den Berg heb ik deze Costerus Cost begin 2020 een complete makeover gegeven op A4-formaat.

Vrijwilligers (waaronder ikzelf) schreven de artikelen en leverden de foto’s aan. De druk werd verzorgd door Groenprint in Rotterdam, vanuit de wens om zo duurzaam mogelijk te werken. Een exemplaar van deze 16 pagina’s tellende editie kan worden opgevraagd via een mailtje aan info@costerus.nl.